How To Lifestyle

Documente de obținut, imediat după naștere

Am născut două fete și tot am uitat ce documente sunt necesare pentru toate procedurile de înregistrare, declarare a copilului imediat după naștere. De exemplu, am uitat că la internarea în maternitate trebuia să iau cu mine și certificatul de căsătorie. Și cum soțul era cu mine în maternitate, în ziua externării am stat la coadă degeaba. A trebuit să plece acasă să ia certificatul de căsătorie. Aflu acum, că dacă nu depui actele pentru înregistrarea copilului la primărie în timp util, poți lua amendă. 

Drepturile copilului, imediat după naștere

„Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale. Copilul este
înregistrat imediat după naștere și are de la această dată dreptul la un
nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și dacă este posibil, de a-și
cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut și educat de aceștia.” Legea nr.
272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Declararea copilului 

Declararea nașterii se face în maternitate în termen de trei zile de la
naștere, în baza actelor de stare civilă și a certificatului constatator al
nașterii. Acesta se eliberează de la unitatea medicală unde copilul a fost
născut sau, dacă copilul a fost născut la domiciliu, de către dispensarul
medical teritorial. Pentru obținerea certificatului medical constatator al
nașterii copilului, mama/părinții trebuie să prezinte actul/ele de
identitate în original și, atunci când este cazul, certificatul de căsătorie.
Înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă de la primărie

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de :30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă; 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort; 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

Acte necesare (original și fotocopie), în funcţie de situaţie:

1. Părinţii sunt căsătoriţi:
• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
• certificatul de căsătorie (original şi fotocopie);
• actele de identitate ale părinţilor (original şi fotocopie);
• actul de identitate al declarantului, după caz.

Obs. Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public.

2. Părinţii nu sunt căsătoriţi, iar copilul este recunoscut de tată:
• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
• certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
• actul de identitate al mamei (original şi fotocopie);
• actul de identitate al tatălui (original şi fotocopie);
• în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul (ANEXA nr. 41).

Obs. Declaraţia cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în faţa OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, poate fi dată şi în fața NOTARULUI PUBLIC.

3. Mama copilului nu este căsătorită, iar copilul nu este recunoscut de tată:

• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
• certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
• actul de identitate al mamei (original şi fotocopie) SAU
• actul de identitate al declarantului (original şi fotocopie), după caz.

În acest caz certificatul de naştere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.

Sursa: Oficiul stare civila

About Alexa

Mamă de fete. Jurnalist. Mereu în căutare de idei, locuri faine, oameni de calitate. Îmi place să citesc, să fac lucrușoare frumoase pentru copiii mei, să pictez. Ca jurnalist, vreau să fiu mereu informată. Vei găsi pe blogul meu cele mai bune stiluri de parenting și educație. Dacă vrei să primești periodic informații de la mine, SUBSCRIBE https://mami.tips/newsletter/

0 comments on “Documente de obținut, imediat după naștere

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: