Coaliția pentru familie reaprinde dezbaterea pe marginea subiectelor legate de egalitate și diversitate. De data aceasta aduce în discuție proiectul privind Strategia naționala „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2018-2022  și arată cu degetul spre Consiliul pentru Combaterea Discriminării.

Documentul a fost publicat spre consultare publică de CNCD în 26 septembrie 2017 și îl găsești aici. 

Strategia prevede discutarea principiului egalității și nediscriminării în orele de matematică, literatură, istorie, abordarea acestor principii la orele de dirigenție, în ședința anuală cu părinții sau introducerea obligatorie a predării noțiunilor de educație privind sexualitatea.

Coaliția pentru familie: “Copiii sunt ținta reeducării. Apoi urmează părinții”

IMG_20181015_181122

CNCD și activiștii LGBTQ vor prelua definitiv rolul de poliție ideologică la clasă. Vor supune întreg procesul de educație imperativelor ideologiei de gen. Desigur, vor clama că apără și alte minorități, realitatea va demonstra că nu… După cum am spus în campania pentru referendum, COPIII SUNT ȚINTA REEDUCĂRII. APOI URMEAZĂ PĂRINȚII. CNCD nu vă va ierta, chiar dacă veți aduce dovada boicotului”– se menționează într-o postare a Coaliției pentru Familie pe Facebook intitulată “Apără copiii României, dacă mai poți!”. 

→ Proiect_HG_Strategie_EID_cu_observatii.pdf

→ NotaFundamentare_Strategie_Egalitate_incluziune_diversitate.pdf

Iată câteva dintre măsurile prevăzute în proiect:

 • Dezvoltarea tematicii egalității și diversității în cadrul materiei Educație civică.
  Materia Educație civică va include informaţii cu privire la: nediscriminare, egalitate de șanse, diversitate și toleranță; grupuri vulnerabile; instituțiile statului cu responsabilități în acest domeniu; informații despre organizațiile non-guvernamentale care desfășoară acțiuni în acest domeniu; informații cu privire la principalele campanii naționale care promovează egalitatea și diversitatea. Curricula va fi modificată de către Ministerul Educației cu susținerea CNCD până la sfârșitul anului 2020.
 • Includerea unor elemente ce permit discutarea principiului egalității și nediscriminării transversal în orele de matematică, literatură, istorie prin încurajarea editurilor de specialitate să asigure dezvoltarea de resurse educaționale de suport și materiale didactice, cu susținerea CNCD și a Ministerului Educației, inclusiv prin Institutul de Științe ale Educației.
  Orele de dirigenţie vor fi dedicate cel puţin o dată pe semestru tematicii egalităţii și nediscriminării.
  La prima ședință anuală cu părinții sau tutorii elevilor vor fi explicate regulile referitoare la egalitate și nediscriminare aplicate în școală ca parte a regulamentului intern, se va discuta inclusiv importanța educației inclusive; tematica egalității și nediscriminării va fi rediscutată cu părinții ori de câte ori apar suspiciuni de intoleranță în clasă.
  • Instituirea în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal a unei săptămâni dedicate promovării egalității de șanse și diversității; tema specifică fiecărui an urmând a fi aleasă de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în parteneriat cu Ministerul Educaţiei.
  Introducerea obligatorie a predării noțiunilor de educație privind sexualitatea, care poate contribui la programul educațional pentru egalitate și nediscriminare, prin abordarea unor teme ce țin de relațiile de cuplu, respectul și egalitatea între femei și bărbați, violența sexuală, hărțuirea sexuală, discriminarea pe baza orientării sexuale sau a identității de gen, discriminarea persoanelor infectate cu HIV, discriminarea elevelor însărcinate, etc.

Cu coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, respectând autonomia universitară, instituțiile de învățământ superior vor elabora o strategie anti-discriminare care ar putea cuprinde următoarele acţiuni:
• Includerea cel puţin a unui curs de promovare a egalităţii, a diversităţii și de combatere a discriminării în curricula de studiu în cadrul modului psiho-pedagogic.
• Cel puţin o campanie pe an de promovare a egalităţii, a diversităţii și de combatere a discriminării și a hărțuirii sexuale în cadrul instituţiei de învăţământ superior.
• Organizarea unei sesiuni de comunicări științifice pe an cu tematica egalității și diversității.

• Stabilirea unei proceduri interne de depunere și soluţionare a plângerilor referitoare la
discriminare și hărțuire sexuală.
• Introducerea unui capitol cu privire la egalitate și nediscriminare în Raportul anual privind stareaînvățământului superior, trimiterea acestui capitol și către CNCD.
În procedura de acreditare a instituţiilor de învăţământ va exista cel puţin un criteriu de condiţionare legat de respectarea și promovarea principiului egalităţii și nediscriminării.

sursa:cncd.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s